Inleiding
HWW zorg is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. HWW zorg houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Jouw e-mailadres
De persoonlijke gegevens die je op de site invult, worden uitsluitend gebruikt om jouw bericht af te handelen of je op jouw verzoek vacatures, pers- en nieuwsberichten of anderszins toe te sturen. Jouw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten HWW zorg ter beschikking gesteld.

Afmelden
HWW zorg houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeuren. Indien je geen prijs stelt op informatie van HWW zorg (per post, e-mail etc.) kun je dit per e-mail melden bij werving@hwwzorg.nl

HWW zorg en andere websites
Op de site van HWW zorg tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. HWW zorg kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Wijzigingen
HWW zorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van HWW zorg.

Privacyverklaring voor sollicitanten en vrijwilligers
HWW zorg wil als organisatie aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Ook vinden wij het belangrijk om je als sollicitant, medewerker of vrijwilliger informatie te geven over:
  • de persoonsgegevens die HWW zorg van je verwerkt;
  • de manier waarop HWW zorg dat doet;• de verstrekking van gegevens aan anderen binnen of buiten Europa;
  • hoe lang HWW zorg je gegevens bewaart;
  • hoe HWW zorg deze gegevens beveiligt.
Voor de opvolging van alle sollicitaties werken wij met de software van BANKESS (wettelijke naam van Digital Recruiters). Dit systeem voldoet aan alle eisen van de AVG. HWW zorg is hierbij verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens en BANKESS acteert als een onderaannemer.
De URL van de website waarop het beheer van persoonsgegevens betrekking heeft is vacatures.werkenbijhwwzorg.nl

Daarnaast wil HWW zorg je via deze  informeren over je rechten en aangeven bij wie je terecht kan met vragen, verzoeken of klachten. Klik hier voor de privacyverklaring  . Je wordt gevraagd deze informatie goed door te lezen.